FACTURA PROFORMA

Numar: .....................

Data emitere:..............................

FURNIZOR: Profesii Liberale Isac I. Eduard-Valeriu Medic Specialist Psihiatru
CIF: 35256509
SEDIUL: Str. Amurgului nr.6 Bl.99 Sc.F Ap.6, Loc. Suceava, Jud. Suceava, Romania
BANCA: Libra Internet Bank
IBAN: RO92BREL0002001499100100
TELEFON: 0725 361 046
EMAIL: isaceduardvaleriu@gmail.com
WEB: www.isaceduard.com, www.medicspecialistpsihiatru.com
Pct. lucru: Bulevardul Unirii (Sud), Bloc B2, parter, Loc. Buzau, Jud. Buzau, Romania


Client: ....................................................................CNP:..............................................................


Adresa:...........................................................
Nr. Crt.
Denumirea serviciilor
UM
Cantitate
Pret unitar (fara T.V.A.) -RON-
Valoare (fara T.V.A.)
-RON-
T.V.A.

-RON-
Valoare Totala
-RON-
1
Consultatie psihiatrie
Buc
1
100
100
0
100 lei
Observatii:


Semnatura si stampila furnizorului:
Date privind expeditia
Numele delegatului: Isac Eduard Valeriu
Cartea de identitate seria SV nr: 689849 eliberata de SPCLEP Suceava
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de:
...................................Semnaturile: ...............................................
................................................
Total de plata: 100 lei

Semnatura primitorului:...............................................................